Nytt nummer av Rootnotes ute!

Namnl_s

Årets sista nummer av Rootnotes når nu brevlådor i hela landet! Med detta följer även en uppmaning att erlägga medlemsavgiften för 2014!

Vi tackar för det här året och ser fram emot nästa!

Saknar du din tidning? Hör av dig!